Ndikimi social i Hidrocentraleve

Visar Ymeri, Drejtor Ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale ‘Musine Kokalari’, mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të projektit “Ndikimi Social i Hidrocentraleve në shoqërinë tonë”. Ky projekt do të implementohet me mbështetjen e Community Development Fund – CDF, në kuadër të projektit HumanRightivism.Projekti do t’i trajtoj çështjet e lëshimit të lejeve për Hidrocentralet, përfshirjen e qytetarëve në vendimmarrje sipas ligjit, premtimet dhe zbatimet e investitorëve, ndikimin e hidrocentraleve kundrejt mjedisit dhe bujqësisë etj.Leave a Reply