Bordi dhe Anëtarët

Belgzim Kamberi
Drejtor i Bordit

belgzimkamberi@
musineinstitute.org
+38344995210

Gurjeta Zeka
Anëtare e Bordit

 

Dukagjin Gorani
Anëtar i Bordit

 

Marigonë Drevinja
Anëtare e Bordit,
Koordinatore
e Hulumtimeve

marigonedrevinja@
musineinstitute.org

Visar Ymeri
Drejtor Ekzekutiv

visarymeri@
musineinstitute.org
+38348922644

 

Besëarta Hasani
Zyrtare për Financa