Zakonodavna agenda jesenskog zasedanja 2023

Institut za socijalne politike Musine Kokalari predstavlja nalaze sa monitoringa rada Skupštine Kosova u vezi sa zakonodavnim dnevnim redom iz socijalnu oblasti za jesenju sednicu 2023. godine.

Stavovi Kosovara u vezi roditeljskog odsustva za oca

Pogledajte našu najnoviju publikaciju koja istražuje stavove Kosovara u vezi sa roditeljskim odsustvom za očeve. Kliknite ispod za rezultate.

Stavovi zajednica na Kosovu o međusobnom životu i radu

IPS Musine Kokalari je proveo istraživanje usmereno na istraživanje međuetničkih stavova na Kosovu. Pitali smo pripadnike osam zajednica – Albanaca, Srba, Roma, Gorana, Aškalija, Turaka, Bošnjaka i Egipćana – da li bi bili voljni živeti pored jedan drugog i raditi zajedno sa pripadnicima drugih zajednica. Naš cilj je bio dobiti uvid u trenutno stanje međuetničkih

Nastavlja se projekat ‘Kosovo-Srbija: Drugačiji Pristup’

IPS Musine Kokalari i Nova društvena inicijativa (NSI) potpisali su Memorandum o saradnji i u koordinaciji sa Centrom društvenih inicijativa (CSI) nastavljamo projekat ‘Kosovo-Srbija: drugačiji pristup’. Projekat obuhvata istraživanje, panel diskusije sa mladima, akademsku razmenu, digitalni mehanizam brzog reagovanja na kršenje jezičkih prava i nastavak javne komunikacione kampanje #ThuajDicka/ReciNesto. Pored toga, ćemo poboljšati sadržaj VocUp platforme.

Poziv za prijavu!

AKADEMIJA ZA JAVNU I SOCIJALNU POLITIKU 10-14 JULI 2023 Institut za socijalne politike Musine Kokalari otvara poziv za podnošenje prijava za učešće na Akademiju za Javnu i Socijalnu Politiku. Akademija će se održati u hotelu ‘Nartel’ u Prištini (Kosovo), od 10 do 14. Jula 2023. godine. Tokom jedne nedelje imaćete priliku da pratite module istaknutih

Panel diskusija: Kosovo-Srbija: Radna prava

Nedostatak sindikata u određenim sektorima, slaba sindikalna organizacija uopšte, nesprovođenje zakona o radu i politički arbitraritet, ostaju neki od glavnih problema za radnička prava u regionu. Ovo je zajednički zaključak javne rasprave o radničkim pravima na Kosovu iu Srbiji, koju je u utorak u Prištini organizovao Institut za socijalnu politiku Musine Kokalari. „Slični problemi su

Završena Akademija za Socijalnu i Javnu Politiku

Oko trideset mladih, različite socijalne, stručne, rodne, etničke pripadnosti – spremni za širenje progresivnih i vrednosnih mišljenja i stavova na javnom prostoru. Tokom pet dana prisustvovali su i učestvovali u više od deset predavanja i radionica, sa predavačima, specijalistima i aktivistima sa Kosova, Albanije, Srbije, Francuske, Danske itd., iz oblasti društvene istorije, nacije, nacionalizma i

Sastanak sa partnerima iz Zapadnog Balkana

Tokom novembra, Izvršni Direktor Visar Imeri i Programska Direktorica Marigonë Drevinja učestvovali su na sastanku za strateško planiranje rada sa partnerima u regionu, za period od pet godina, zajedno sa predstavnicima Olof Palme International Center i Centre Party International Foundation iz Švedske. 11 Novembar 2022