Hidrocentralet e Profitit të Privatit në dëm të Mjedisit Publik

Instituti për Politika Sociale ‘Musine Kokalari’, me mbështetjen e Community Development Fund – CDF, në kuadër të projektit ‘HumanRightivism’, për implentimin e projektit: “Ndikimi Social i Hidrocentraleve në shoqërinë tonë”, e ka publikuar raportin me titull: “Hidrocentralet e Profitit të Privatit në dëm të Mjedisit Publik Raporti paraqet hulumtimin mbi çështjet e lëshimit të lejeve

Institut za socijalnu politiku „Musine Kokalari“ pridružio se Paradi ponosa u znak solidarnosti sa pripadnicima zajednice LGBTQIA +

Danas je po peti put u Prištini održana Parada ponosa pod sloganom „Zajedno i ponosni“. Stotine građana i građanki, aktivista i aktivistkinje pridružilo se maršu kojim se obeležava aktivnost zajednice LGBTQIA +, pozivima na poštovanje ljudskih prava i sloboda, socijalnu solidarnost i institucionalnu odgovornost. Ovaj dan, pored simboličnog karaktera, trebalo bi da javnosti skrene pažnju

Objavljen je drugi broj: “Socijalni i Demokratski Posmatrač”

Institut za Socijalne Politike “Musine Kokalari” je objavio drugi broj „Socijalni i Demokratski Posmatrač“ u vezi sa upravljanjem pandemijom Covid-19 od strane državnih i javnih institucija Republike Kosovo. Ova publikacija informiše, analizira i daje preporuke u vezi sa vladinim restriktivnim merama, Hitnim paketom i podacima o porodičnom nasilju. Ispod, Naim Jakaj, direktor programa i istovremeno

Objavljivanje prvog broja “Socijalnog i demokratskog Posmatrača”

​Danas su Visar Ymeri, izvršni direktor i Naim Jakaj, istraživač Instituta za socijalne politike “Musine Kokalari”, putem konferencije za štampu objavili prvi broj časopisa “Socijalnog i demokratskog Posmatrača “. Monitor je statistički rezime efekata pandemije, u odnosu na ljudska prava i demokratiju, kao i socijalne efekte odluka i institucionalnih mera preduzetih za suočavanje sa zdravstvenom i

VLADA DA DONOSI I PRIMENI KONKRETAN PLAN PROTIV LGBTQIFOBIJE

Institut za Socijalne Politike “Musine Kokalari” poziva državne institucije Republike Kosovo da donose i primene konkretan plan protiv diskriminacije prema LGBTQI zajednici. Ova zajednica se i dalje suočava sa govorom mržnje, fizičkim i moralnim nasiljem, diskriminacijom zbog društvenog odbijanja, netolerancije u javnom prostoru, od prava na zaposlenje i radu, kao i od (auto)cenzure državnih institucija

Da se izmeni Zakon o radu i da se poveća minimalna zarada

Ovog 1 Maja svet i Kosovo se suočavaju sa zdravstvenim i ekonomskim posledicama pandemije COVID-19. Ni ove godine nije se značajno poboljšao položaj radnika na Kosovu. Minimalna zarada se nije povećala u odnosu na postojeću od 170 evra mesečno (kako je i utvrđena od 2011. godine), mada je u međuvremenu život je postao sve skupljiji

Radnici koji su u ugroženi od krize a napušteni od sindikata

Ekonomska kriza je već započela i ta kriza neminovno pogađa najsiromašnije slojeve društva – socijalne slučajeve, nezaposlene, ali i zaposlene sa malim primanjima. Kriza je teška za svaku zemlju a još teža je ze zemlje poput Kosova. Radnici u privatnom sektoru su najviše izloženi opasnosti iz više razloga. Većina njih su zaposleni sa kratkoročnim ugovorima

Reakcija na stvorenu političku situaciju

U trenutku kada se Kosovo, kao i ostatak sveta, suočava sa borbom protiv virusa COVID-19, kosovski političari moraju biti odgovorni i staviti u javni interes, javno zdravlje i urgentnost stvorenu kao prioritet, a ne borbu za vlast. S’obzirom na to da Kosovo ima loš zdravstveni sistem i ograničene resurse za borbu protiv ove pandemije, trenutna

ZA NOVI USTAV, KOJI GARANTUJE SOCIJALNU PRAVDU, PRAVA RADNIKA, RODNU RAVNOPRAVNOST I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Danas se obeležava 12 godina od usvajanja Ustava Republike Kosovo. U to vreme kada je usvojen ovaj Ustav, odnosno nakon proglašenja nezavisnosti, političke okolnosti su bile takve da je bilo gotovo nemoguće voditi bilo kakvu raspravu o odredbama Ustava, te je zaključeno da je rasprava i nepotrebna. Danas, 12 godina kasnije, neophodno je razmotriti potrebe

Balkan ka Evropskoj Uniji

Izvršni direktor Instituta za socijalne politike “Musine Kokalari” (IMK), Visar Imeri učestvovao je na konferenciji pod nazivom “Balkan ka Evropskoj Uniji” koju je tokom vikenda organizovao ProgWeB (Progressive Politics in Western Balkans). U diskusijama o evropskoj perspektivi, panelisti su bili i Tanja Fajon, poslanica u Evropskom parlamentu, Zoran Zaev, bivši premijer Republike Severna Makedonija, Tonino Picula,

O nama

Institut za socijalne politike “Musine Kokalari” je nezavisni institut koji promoviše socijalne i demokratske vrednosti na Kosovu, pomažući stranke i društvene organizacije progresivnog spektra da pišu, promovišu i sprovode njihove politike. Fokusiramo se na konceptualizaciju i promovisanje pravednijeg i ravnopravnijeg društva koje, fokusirajući se na budućnost, nastoji premostiti razlike i smanjiti jaz, i uspostaviti zajedničke