Konferencija Kosovo-Srbija: Drugačiji pristup – Stavovi srpske zajednice o društveno-političkim pitanjima na Kosovu

Institut za socijalnu politiku Musine Kokalari u saradnji sa Nova Društvena Inicijativa – NSI predstavio je nalaze zajedničkog istraživanja o stavovima i perspektivama srpske zajednice na Kosovu.

Osnaživanje sindikata na Kosovu

Sindikati su ključni u zaštiti prava radnika, zalaganju za pravedne plate i obezbeđivanju povoljnih uslova za rad. Efikasna komunikacija i pregovori su od vitalnog značaja za sindikate da postignu ove ciljeve.

Otvoren poziv: Akademija za Javnu i Socijalnu Politiku

Kliknite ispod za ceo poziv.

Metodologije za Procenu Stvarnih Zdravstvenih Troškova od  Stresori Životne Sredine, sastanak

Kliknite ispod za više informacija o projektu MARCHES.

Objavljeno je istraživanje o mogućnostima i prednostima ekonomskih odnosa Kosova i Srbije

Kliknite ispod da pročitate ceo izveštaj.

Osnaživanje mladih: Radionica za pregovore između Kosova i Srbije

Kliknite ispod da pročitate o radionici o pregovorima Kosova i Srbije.

Održan okrugli sto „Unapređenje ekonomskih odnosa Kosovo-Srbija“

Kliknite ovde da pročitate više o diskusiji za okruglim stolom.

Predlog reforme: Sistem socijalne zaštite Kosova

Predlog reforme: Sistem socijalne zaštite Kosova.