Publikohet numri i gjashtë: Mbikëqyrësi Social – Angazhimi i Institucioneve për Politika Sociale

Instituti për Politika Sociale Musine Kokalari ka publikuar raportin e ri për tremujorin e dytë të 2022 “Mbikëqyrësi Social – Angazhimi i Institucioneve për Politika Sociale”. Hulumtuesit tanë kanë monitoruar nëntë (9) seanca parlamentare dhe tridhjetë (30) mbledhje të komisioneve parlamentare bazuar në këto parime: Edukim dhe trajnim për tregun e punës; Mundësi të barabarta;

Libri me ese “Kosovë – Serbi: Një qasje ndryshe”

Në kuadër të projektit “Kosovë-Serbi: Një qasje ndryshe”, IPS Musine Kokalari në Prishtinë dhe Insituti për Filozofi dhe Teori Shoqërore në Beograd kanë publikuar librin me ese me po të njëjtin titull. Ky libër bën bashkë intelektualë nga fusha të ndryshme, si drejtësia, shkencat politike, sociologjia, ekonomia etj. për të diskutuar një qasje dhe konceptim

Mbahet Konferenca “Kosovë-Serbi: Një qasje ndryshe”

Raporti Kosovë-Serbi ka mbetur një prej çështjeve madhore të pazgjidhura në rajonin tonë. Si i tillë, ky raport po i mban peng një mori çështjesh rajonale të cilat janë të domosdoshme e të dobishme për secilin prej nesh. Prej sigurisë së brishtë e deri te paqja e paqëndrueshme; prej stagnimit ekonomik e deri të imigrimi

Thirrje për ofertë

IPS Musine Kokalari shpallë thirrjen për ofertë për kompani hulumtuese/konsulence për zbatimin e projektit “Who Cares?” Emri i organizatës: Instituti për Politika Sociale Musine Kokalari Vendi: Kosovë Emri i projektit: “Who Cares?” Numri i projektit: 030-APS-HR-C3  Data e hapjes së thirrjes: 14.06.2022 Data e mbylljes së thirrjes: 21.06.2022 Koha e zbatimit: 01.07.2022 – 15.09.2022 1.

Publikohet raporti “A është thëngjilli zgjidhja më e lirë?”

Duke e mbajtur artificialisht të ulët çmimin e rrymës dhe duke mos e kalkuluar koston eksternale në çmimin e prodhimit, po mirëmbahet miti që qymyri është zgjidhja më e lirë për gjenerim të energjisë. Rrjedhimisht, kjo po i përjashton burimet alternative të energjisë si të papërballueshme. Është koha e fundit që të fillojmë ta analizojmë

Publikohet numri i pestë: Mbikëqyrësi Social – Angazhimi i Institucioneve për Politikat Sociale

Instituti për Politika Sociale Musine Kokalari ka publikuar raportin e ri të hulumtimit tremujor “Mbikëqyrësi Social – Angazhimi i Institucioneve për Politikat Sociale”. Hulumtuesit tanë kanë monitoruar angazhimin e deputetëve në seancat plenare dhe në mbledhjet e pesë komisioneve parlamentare për periudhën e tremujorit të parë të këtij viti. Aktiviteti i  deputetëve është trajtuar në aspektin

Për një platformë rajonale për hartim të politikave të përbashkëta progresive

Krijimi dhe funksionalizimi i një platformë rajonale për bashkëbisedim dhe për hartim të politikave të përbashkëta progresive rreth çështjeve ekonomike, sociale, mjedisore, gjinore, etnike, fetare e racore; si dhe drejt fuqizimit të kohezionit shoqëror rajonal ishte një nga propozimet që ngriti Belgzim Kamberi nga Instituti për Politika Sociale Musine Kokalari, në panelin e dytë të

Rritje e aktivizmit dhe ndikimit të të rinjve në politikë nëpërmjet bashkëpunimit rajonal

Rritje e aktivizmit dhe ndikimit të të rinjve në politikë nëpërmjet bashkëpunimit rajonal – kjo ishte tema e modulit të parë të gjeneratës së katërt të akademisë rajonale “Progressive Politics in Western Balkans” – PROGWeB në Beograd, ku morrën pjesë Fjolla Muçaj dhe Dardan Bujupi nga Instituti për Politika Sociale Musine Kokalari, si organizatë partnere