Thirrje e hapur për Zyrtar/e për Financa dhe Administratë

Thirrje e hapur për Zyrtar/e për Financa dhe Administratë. Apliko tani!

Agjenda legjislative për sesionin vjeshtor 2023

Instituti për Politika Sociale Musine Kokalari prezenton gjetjet nga monitorimi i punës së Kuvendit të Kosovës në lidhje me agjenden legjislative nga fusha sociale për sesionin vjeshtor të vitit 2023.

Thirrje e hapur për hulumtues/e: Banimi dhe strehimi

Kliko në vegëzen e mëposhtme për më shumë informacione.

Barazia e ngarkesës së punës në Kosovë: Vështrime nga prezantimi i Dokumentit të Politikave të Hana Bacaj

Shikoni publikimin tonë të fundit: Rritja e shpërndarjes më të barabartë të ngarkesës së punës në Kosovë: Fuqizimi i politikave për një rishpërndarje më të drejtë, punim nga Hana Bacaj

Qëndrimet e kosovarëve lidhur me pushimin prindëror për prindin baba

Shihni publikimin tonë të fundit që eksploron qëndrimet e kosovarëve lidhur me pushimin prindëror për prindin baba. Klikoni më poshtë për rezultatet.

Qeveria të hapë urgjentisht dialogun me minatorët e Trepçës

OSHC i bëjnë thirrje menaxhmentit të ndërmarrjes dhe Qeverisë që të hapin urgjentisht dialogun me grevistët dhe të shohin sa më parë mundësitë që të bëhet kompromis në drejtim të zgjidhes së problemeve dhe kërkesave të punëtorëve.

Mospërfshirja e direktivave të Bashkimit Evropian në Ligin e ri të punës dëmton të drejtat e punëtorëve dhe sigurinë e tyre në punë

Instituti për Politika Sociale Musine Kokalari fton Qeverinë dhe deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës që në çfarëdo iniciative për Ligjin e Punës të përfshijë direktivat e Bashkimit Evropian, që janë shumë të nevojshme pasi e bëjnë Ligjin në përputhje me legjislacionin dhe standardet e BE-së ku mëton të integrohet Kosova. Mospërfshirja e këtyre

Publikohet raporti “Qëndrimet e komuniteteve në Kosovë rreth jetës dhe punës pranë njëri- tjetrit”

IPS Musine Kokalari ka pyetur anëtarë të komuniteteve – shqiptarët, serbët, romët, goranët, ashkalinjtë, turqit, boshnjakët dhe egjiptianët – se a do të ishin të gatshëm që të jetojnë dhe punojnë pranë njëri-tjetrit. Qëllimi ynë ishte të marrim njohuri rreth situatës së tashme të marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë dhe të identifikojmë fushat ku mund të