Mospërfshirja e direktivave të Bashkimit Evropian në Ligin e ri të punës dëmton të drejtat e punëtorëve dhe sigurinë e tyre në punë

Instituti për Politika Sociale Musine Kokalari fton Qeverinë dhe deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës që në çfarëdo iniciative për Ligjin e Punës të përfshijë direktivat e Bashkimit Evropian, që janë shumë të nevojshme pasi e bëjnë Ligjin në përputhje me legjislacionin dhe standardet e BE-së ku mëton të integrohet Kosova. Mospërfshirja e këtyre

Publikohet raporti “Qëndrimet e komuniteteve në Kosovë rreth jetës dhe punës pranë njëri- tjetrit”

IPS Musine Kokalari ka pyetur anëtarë të komuniteteve – shqiptarët, serbët, romët, goranët, ashkalinjtë, turqit, boshnjakët dhe egjiptianët – se a do të ishin të gatshëm që të jetojnë dhe punojnë pranë njëri-tjetrit. Qëllimi ynë ishte të marrim njohuri rreth situatës së tashme të marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë dhe të identifikojmë fushat ku mund të

Vazhdon projekti “Kosovë-Serbi: Një qasje ndryshe”

IPS Musine Kokalari dhe New Social Initiative – Nova društvena inicijativa (NSI) kanë nënshkruar një Memorandum Bashkëpunimi dhe në bashkëpunim me Qendrën për Iniciativa Sociale (CSI), do të vazhdojmë projektin “Kosovë-Serbi: Një qasje ndryshe”. Projekti përfshin hulumtime, diskutime në panel me të rinjtë, shkëmbim akademik, një mekanizëm dixhital të reagimit të shpejtë për shkeljet e

Thirrje për aplikantë!

AKADEMIA PËR POLITIKA PUBLIKE DHE SOCIALE 10-14 KORRIK 2023 Instituti për Politika Sociale Musine Kokalari hap thirrjen për aplikime për Akademinë e Politikave Publike dhe Sociale. Akademia 2023 do të mbahet në Hotel Nartel në Prishtinë (Kosovë) nga data 10 deri më 14 korrik 2023. Përgjatë një jave do të keni mundësinë t’i ndjekni modulet

20 Organizata të Shoqërisë Civile dhe Sindikata kërkojnë miratimin e Ligjit për Pagën Minimale

20 organizata të shoqërisë civile dhe sindikata të punëtorëve sot i janë drejtuar deputetëve të Kuvendit të Kosovës me një letër avokuese, në të cilën kërkojnë miratimin e Ligjit për Pagën Minimale. Letra është dërguar me rastin e afrimit të Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Punëtorëve – 1 Maj. Letra e plotë: Letër Avokimi

BISLIMI ME GJUHË SEKSISTE – QEVERIA TË DISTANCOHET

Zëvendës Kryeministri Besnik Bislimi në një ballafaqim të sotëm në seancë parlamentare me deputetën e PDK-së Ariana Musliu Shoshi, përdori gjuhë seksiste e të papranueshme për Kuvendin, por edhe opinionin e gjerë. Ai i tha deputetës: “Po ashtu është i pakuptimtë epshi i juaj për me marrë vëmendje publike”. Një gjuhë e tillë përveç se

Nga diskutimi: Kosovë-Serbi: Të drejtat e punëtorëve

Mungesa e sindikatave në sektorë të caktuar, organizimi i dobët sindikal në përgjithësi, mungesa e zbatimit të ligjit të punës dhe arbitrariteti politik, mbeten disa nga problemet kryesore për të drejtat e punëtorëve në rajon. Ky ishte konstatimi i përbashkët i diskutimit publik mbi të drejtat e punës në Kosovë dhe Serbi, të organizuar të

𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞̈𝐭 𝐞 𝐅𝐚𝐤𝐮𝐥𝐭𝐞𝐭𝐢𝐭 𝐄𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐤 𝐭𝐞̈ 𝐔𝐏-𝐬𝐞̈ 𝐝𝐢𝐬𝐤𝐮𝐭𝐨𝐣𝐧𝐞̈ “𝐏𝐞̈𝐫𝐤𝐮𝐣𝐝𝐞𝐬𝐢𝐧 𝐬𝐢 𝐩𝐮𝐧𝐞̈ 𝐭𝐞̈ 𝐩𝐚𝐩𝐚𝐠𝐮𝐚𝐫”

Sot, Instituti për Politika Sociale “Musine Kokalari”, përfaqësuar nga Marigonë Drevinja dhe Visar Ymeri, ka prezentuar gjetjet e hulumtimit për përkujdesin si punë të papaguar në Kosovë. Studentët treguan interesim të theksuar për implikimet që ka përkujdesi si punë e papaguar, si dhe politikat e mundshme ekonomike e sociale për adresimin e pabarazisë që shkaktohet