Publikim i ri: “Një pagë jetese për punëtorët në Kosovë”

Kliko më poshtë për të lexuar “Një pagë jetese për punëtorët në Kosovë”

Publikim i ri: Kosovë-Serbi: Një qasje e ndryshme – Qëndrimet e komunitetit serb

Kliko më poshtë për të lexuar raportin e plotë.

Konferenca Kosovë-Serbi: Një qasje ndryshe – Qëndrimet e komunitetit serb mbi çështjet socio-politike në Kosovë

Instituti për Politika Sociale Musine Kokalari në bashkëpunim me Iniciativën e Re Sociale – NSI ka paraqitur gjetjet e hulumtimit të përbashkët mbi qëndrimet dhe perspektivat e komunitetit serb në Kosovë.

Fuqizimi i Sindikatave në Kosovë

Instituti për Politika Sociale Musine Kokalari organizoi një trajnim njëditor për të rritur aftësitë e anëtarëve të sindikatave në avokimin e të drejtave të punëtorëve, pagave të drejta dhe kushteve të favorshme të punës përmes komunikimit dhe negocimit efektiv.

Mbahet tryeza “Një pagë jetese për punëtorët në Kosovë: Përpjekja për një jetesë bazike por të dinjitetshme”

Kliko më poshtë për lajmin e plotë.

Thirrje e hapur: Akademia për Politika Publike dhe Sociale

Kliko më poshtë për thirrjen e plotë.

Metodologjitë për Vlerësimin e Kostos Reale në Shëndet nga Stresorët Mjedisorë, takim konsultues

Takimi i parë konsultativ për projektin MARCHES.

Publikohet hulumtimi mbi mundësitë dhe përfitimet e marrëdhënieve ekonomike Kosovë-Serbi

Kliko më poshtë për qasje të plotë në hulumtim.