A është thëngjilli zgjidhja më e lirë?

Instituti për Politika Sociale ‘Musine Kokalari’ fillon projektin e ri me karakter mjedisor: Is coal the
cheapest solution?


Ky hulumtim do ta trajtojë koston eksternale të gjenerimit të rrymës elektrike nga djegia e thëngjillit.


Cilësia e ajrit, problemet shëndetësore që vijnë nga ndotja, kapacitetet e spitaleve tona dhe kalkulimi i
kostos i të gjitha këtyre çështjeve, janë disa nga temat që do t’i publikojmë në një raport hulumtues dhe
analitik.


Ky projekt që do realizohet në periudhën Dhjetor 2021 – Prill 2022 përkrahet nga Kosovo Foundation for
Open Society (KFOS).Leave a Reply