Social and Democratic WatchDog

Institut za socijalne politike “Musine Kokalari” uz podršku European Endowment for Democracy sprovodi projekat „Socijalni i Demokratski Posmatrač”

Ovaj projekat nadgleda odluke vlade i drugih javnih institucija, koje se bave delatnostima koje su nastale kao rezultat pandemije Covid-19; u odnosu na ljudska prava, najugroženije društvene grupe i socijalni položaj najsiromašnijih na Kosovu.

Institut za socijalne politike “Musine Kokalari” mesečno objavljuje na albanskom, engleskom i srpskom jeziku, socijalni i demokratski posmatrač, koji analizira i preporučuje akcije i odluke u vezi sa restriktivnim merama, merama iz hitnog paketa i nasiljem u porodici.

Ispod, veze mesečnih publikacija: