Stavovi zajednica na Kosovu o međusobnom životu i radu

IPS Musine Kokalari je proveo istraživanje usmereno na istraživanje međuetničkih stavova na Kosovu. Pitali smo pripadnike osam zajednica – Albanaca, Srba, Roma, Gorana, Aškalija, Turaka, Bošnjaka i Egipćana – da li bi bili voljni živeti pored jedan drugog i raditi zajedno sa pripadnicima drugih zajednica. Naš cilj je bio dobiti uvid u trenutno stanje međuetničkih

Nastavlja se projekat ‘Kosovo-Srbija: Drugačiji Pristup’

IPS Musine Kokalari i Nova društvena inicijativa (NSI) potpisali su Memorandum o saradnji i u koordinaciji sa Centrom društvenih inicijativa (CSI) nastavljamo projekat ‘Kosovo-Srbija: drugačiji pristup’. Projekat obuhvata istraživanje, panel diskusije sa mladima, akademsku razmenu, digitalni mehanizam brzog reagovanja na kršenje jezičkih prava i nastavak javne komunikacione kampanje #ThuajDicka/ReciNesto. Pored toga, ćemo poboljšati sadržaj VocUp platforme.

Poziv za prijavu!

AKADEMIJA ZA JAVNU I SOCIJALNU POLITIKU 10-14 JULI 2023 Institut za socijalne politike Musine Kokalari otvara poziv za podnošenje prijava za učešće na Akademiju za Javnu i Socijalnu Politiku. Akademija će se održati u hotelu ‘Nartel’ u Prištini (Kosovo), od 10 do 14. Jula 2023. godine. Tokom jedne nedelje imaćete priliku da pratite module istaknutih

Panel diskusija: Kosovo-Srbija: Radna prava

Nedostatak sindikata u određenim sektorima, slaba sindikalna organizacija uopšte, nesprovođenje zakona o radu i politički arbitraritet, ostaju neki od glavnih problema za radnička prava u regionu. Ovo je zajednički zaključak javne rasprave o radničkim pravima na Kosovu iu Srbiji, koju je u utorak u Prištini organizovao Institut za socijalnu politiku Musine Kokalari. „Slični problemi su

Završena Akademija za Socijalnu i Javnu Politiku

Oko trideset mladih, različite socijalne, stručne, rodne, etničke pripadnosti – spremni za širenje progresivnih i vrednosnih mišljenja i stavova na javnom prostoru. Tokom pet dana prisustvovali su i učestvovali u više od deset predavanja i radionica, sa predavačima, specijalistima i aktivistima sa Kosova, Albanije, Srbije, Francuske, Danske itd., iz oblasti društvene istorije, nacije, nacionalizma i

Sastanak sa partnerima iz Zapadnog Balkana

Tokom novembra, Izvršni Direktor Visar Imeri i Programska Direktorica Marigonë Drevinja učestvovali su na sastanku za strateško planiranje rada sa partnerima u regionu, za period od pet godina, zajedno sa predstavnicima Olof Palme International Center i Centre Party International Foundation iz Švedske. 11 Novembar 2022

Who Cares? Nega kao neplaćeni rad na Kosovu

U Republici Kosovo, žene provode u proseku 6,2 sata, a muškarci 3,5 sata na neplaćenom radu dnevno. Ovo je jedan od glavnih nalaza istraživačkog izveštaja „Who Cares – nega kao neplaćeni rad na Kosovu“, koji je izradio Institut za socijalnu politiku Musine Kokalari. Rezultati istraživanja dokazuju da dok pojedinac provede u proseku 4,9 sati na

𝗣𝗢𝗭𝗜𝗩 𝗭𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗝𝗔𝗩𝗨 – AKADEMIJA ZA JAVNU I SOCIJALNU POLITIKU

𝗣𝗢𝗭𝗜𝗩 𝗭𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗝𝗔𝗩𝗨 BUDITE DEO DRUGE GENERACIJE AKADEMIJA ZA JAVNU I SOCIJALNU POLITIKU 14-18 NOVEMBAR 2022 Institut za socijalne politike Musine Kokalari otvara poziv za podnošenje prijava za učešće na Akademiju za Javnu i Socijalnu Politiku, koja će se održati u hotelu ‘Sirius’ u Prištini (Kosovo), od 14. do 18. novembra 2022. godine. Tokom jedne

SAČUVAJTE DATUM -> 25. OKTOBAR 2022Objavljivanje istraživačkog izveštaja “Who Cares”  

SAČUVAJTE DATUM -> 25. OKTOBAR 2022 Objavljivanje istraživačkog izveštaja “Who Cares”  o neplaćenom kućanskom radu na Kosovu ISP Musine Kokalari obaveštava sve domaće i međunarodne organizacije civilnog društva, predstavnike javnih institucija, kao i sve osobe koje su zainteresovane za rad, socijalna i porodična prava i politike, rodnu ravnopravnost, zdravstvo i privredu da će 25.10.2022. biće objavljeno po prvi put na

POZIV ZA PRIJAVE ZA PRAKTIČAN RAD

POZIV ZA PRIJAVE ZA PRAKTIČAN RAD (dve pozicije) Institut za Socijalne Politike Musine Kokalari raspisuje Konkurs za praktičan rad sa punim radnim vremenom iz oblasti socijalnih politika. Molimo vas da pošaljete: 1. CV 2. Motivaciono pismo na ovoj e-adresu: info@musineinstitute.org navodeći u PREDMETU naslov « Prijave za praktični rad u IPS Musine Kokalari », do 25.09.2022. Šta

Zbirka eseja – “Kosovo-Srbija: Drugačiji pristup“

U okviru projekta „Kosovo-Srbija: drugačiji pristup“, ISP „Musine Kokalari“ u Prištini i Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, objavili su knjigu eseja pod istim naslovom. Ova knjiga okuplja intelektualce iz različitih oblasti, kao što su pravo, političke nauke, sociologija, ekonomija itd. da razgovaramo o drugačijem, progresivnijem pristupu i koncepciji dijaloga, ne samo o

ŽIVOTNA SREDINA, KAO PROSTOR ZA IZGRADNJU GRAĐANSTVA I REGIONALNU SARADNJU U FUNKCIJI JAVNOG INTERESA

Direktor Upravnog odbora Instituta za socijalnu politiku “Musine Kokalari” Belgzim Kamberi učestvovao je u Parizu, na panelu Javne tribine na temu: “Novi ekološki i građanski glasovi na Balkanu”. Predstavljajući rezultate istraživanja ISP „Musine Kokalari“ o hidroelektranama i konkretnim lokalnim slučajevima, kao što su aktiviranje nevladinih organizacija i ekoloških aktivista vezanih za hidroelektrane na području Dečana,