Le Monde Diplomatique – Albanski

Institut za socijalne politike „Musine Kokalari“, uz podršku Švajcarske Agencija za Razvoj i Saradnju (SDC) na Kosovu, objavljuje i distribuira na Kosovu i u Albaniji, poznati francuski mesečnik „Le Monde Diplomatique“ na albanskom jeziku.
Tako, „Le Monde Diplomatique“ na albanskom jeziku pridružio se desecima postojećih međunarodnih izdanja: engleskom, nemačkom, italijanskom, japanskom, arapskom, pa i palestinskom, farsiju, esperantu itd.
Prevod na albanskom „Le Monde Diplomatique“ predstavlja pokušaj veće socijalne kohezije, u vreme globalizacije i u srcu numeričke modernosti, gde je lokalni medijski prostor sve više fokusiran na kratke, brze i lokalizovane informacije.
Ovaj projekat je deo ciljeva Instituta za socijalne politike “Musine Kokalari” da stvori alternativne prostore i progresivno razmišljanje u okruženju u kojem se u ime slobode izražavanja često šire ksenofobične, konzervativne, eksploatativne, nacionalističke, fanatične, autoritarne, oligarhijske i patrijarhalne ideje.
Prevođenje članaka sa međunarodne i regionalne scene, kao i stvaranje domaćih članaka uglavnom socijalnog, ekonomskog i kulturnog karaktera, „Le Monde Diplomatique“ na albanski jezik nije samo u službi univerzalizacije lokalne sociokulture, već pre svega platforma koja ima za cilj obogaćuju medijski i javni prostor temama o jednakosti, socijalnoj pravdi, građanstvu i suživotu itd.