IPS pjesë e komponentës për të drejtat e punës

IPS Musine Kokalari ka kënaqësinë të njoftojë se është bërë pjesë e Komponentës për të Drejtat e Punës të mbështetur nga Fondi për Zhvillimin e Komunitetit – CDF. Nëpërmjet hulumtimit tonë ne synojmë të informojmë vendimmarrësit për praktikat më të mira në politikat sociale, synojmë të edukojmë mbi të drejtat e punës dhe drejtësinë sociale, do të avokojmë për punëtorët dhe për barazi më të madhe sociale.

13 shkurt 2023Leave a Reply