Hidrocentralet e Profitit të Privatit në dëm të Mjedisit Publik

Instituti për Politika Sociale ‘Musine Kokalari’, me mbështetjen e Community Development Fund – CDF, në kuadër të projektit ‘HumanRightivism’, për implentimin e projektit: “Ndikimi Social i Hidrocentraleve në shoqërinë tonë”, e ka publikuar raportin me titull: “Hidrocentralet e Profitit të Privatit në dëm të Mjedisit Publik

Raporti paraqet hulumtimin mbi çështjet e lëshimit të lejeve për Hidrocentralet, përfshirjen e qytetarëve në vendimmarrje sipas ligjit, premtimet dhe zbatimet e investitorëve, ndikimin e hidrocentraleve kundrejt mjedisit dhe bujqësisë etj.

Më poshtë, vegëza në të cilën mund ta shkarkoni raportin

Shkarko këtuLeave a Reply