Odbor i Osoblje

Belgzim Kamberi
Direktor Odbora

belgzimkamberi@
musineinstitute.org
+38344995210

Gurjeta Zeka
Članica Odbora

 

Dukagjin Gorani
Član Odbora

 

Marigonë Drevinja
Članica Odbora,
Koordinatorka
Istraživanja

marigonedrevinja@
musineinstitute.org

Visar Ymeri
Izvršni Direktor

visarymeri@
musineinstitute.org
+38348922644

 

Hana Jashari
Službenik za finansije

hana.jashari@
musineinstitute.org