Hidrocentralet e Profitit të Privatit në dëm të Mjedisit Publik

Instituti për Politika Sociale ‘Musine Kokalari’, me mbështetjen e Community Development Fund – CDF, në kuadër të projektit ‘HumanRightivism’, për implentimin e projektit: “Ndikimi Social i Hidrocentraleve në shoqërinë tonë”, e ka publikuar raportin me titull: “Hidrocentralet e Profitit të Privatit në dëm të Mjedisit Publik Raporti paraqet hulumtimin mbi çështjet e lëshimit të lejeve

Vrasja e Sebahate Morinës​: Qasja e prokurorisë ndihmon krimin në vend. Kosova ta caktojë urgjentisht ​ luftën ndaj dhunës kundër grave si prioritet shtetëror

Vrasja e Sebahate Morinës tashmë është dëshmuar si dështim i prokurorisë. Kështu krimi bëhet edhe më i rëndë. Dhuna ndaj grave dhe sidomos rastet fatale po arrijnë shifra alarmante. Në këtë drejtim është e domosdoshme që të merren masa konkrete për ta realizuar të drejtën për jetë e sigurinë në të për gratë e Kosovës.Asnjë

Qeveria trajton personat me nevoja të veçanta si raste sociale, buxheti nuk adreson nevojat për mirëqenien e tyre

Instituti për Politika Sociale “Musine Kokalari” konsideron se buxheti për vitin 2021 i ka përfshirë personat me nevoja të veçanta vetëm në aspektin e ndihmës sociale, por jo edhe të shërbimeve të tjera që do t’ua lehtësonte më shumë jetën e tyre. Buxheti për vitin 2021 ka paraparë 17,650,000 euro shtesë për pensionet e personave

Publikohet numri i tretë : “Monitoruesi Social e Demokratik”

Instituti për Politika Sociale “Musine Kokalari” (IPS-MK) përmes një kumtese për media e ka publikuar numrin e tretë të  “Monitoruesit Social e Demokratik” lidhur me menaxhimin e pandemisë Covid-19 nga institucionet shtetërore dhe publike të Republikës së Kosovës. Në këtë numër mund ta lexoni analizën e Ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë Covid-19 dhe