𝗣𝗢𝗭𝗜𝗩 𝗭𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗝𝗔𝗩𝗨

𝗔𝗸𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗷𝗮 𝘇𝗮 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗷𝗮𝗹𝗻𝘂 𝗶 𝗝𝗮𝘃𝗻𝘂 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸𝘂 “𝗠𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗼𝗸𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶”

Institut za socijalne politike „Musine Kokalari“ otvara poziv za podnošenje prijava za učešće na Akademiju za Socijalnu i Javnu Politiku, koja će se održati u hotelu ‘Nartel’ u Prištini (Kosovo), 𝗼𝗱 𝟮𝟳. 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗮 𝗱𝗼 𝟭. 𝗼𝗸𝘁𝗼𝗯𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭. 𝗴𝗼𝗱𝗶𝗻𝗲.

Opšti cilj Akademije je edukacija mladih ljudi sa progresivnim idejama o društvenim vrednostima, poput socijalne pravde, antidiskriminacije, građanstva, slobode izražavanja i veroispovesti, sekularizma, feminizma, prava radnika itd.

Program Akademije za socijalne i javne politike “Musine Kokalari” objedinjuje teorijska predavanja i praktičnu obuku, praćeno prikazivanjem filmova, dokumentaraca i izložbi, koji se fokusiraju na društvene, istorijske i političke probleme na Kosovu i u regionu.

Tokom cele nedelje učesnici imaće priliku da prisustvuju modulima istaknutih domaćih, regionalnih i međunarodnih predavača, istraživača, specijalista i pedagoga.

Ovogodišnja kurikula Akademije uključuje teorije u lokalnim kontekstualizacijama, kao što su: Društvena istorija Balkana i mitovi u zvaničnim istoriografijama, teorije balkanskih nacionalizama, državljanstvo i građanstvo nakon raspada monizma, istorijske škole ideološke misli na Kosovu, međusobna povezanost religija i nacionalnih identiteta, feminizam i teorija preplitanja, sindikalizmi i država blagostanja itd.

Akademija za Socijalnu i Javnu Politiku “Musine Kokalari” organizuje se uz podršku “Olaf Palme Centra”.

Sve troškove vezane za učešće na Akademiji biće pokrivene od IMK, uključujući: • Putovanje; • Hrana; • Posete; • Troškovi predavanja.

Radni jezici tokom Akademije su: Albanski jezik i Srpski jezik. Za oba jezika angažovali smo preodioce.

Akademija je organizovana u skladu sa svim zaštitnim merama COVID-19.

𝗞𝗢 𝗦𝗘 𝗠𝗢𝗭̌𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗝𝗔𝗩𝗜𝗧𝗜?

Politička akademija će izabrati 20 kandidata. Ohrabruje se prijava žena i kandidata pripadnika manjina.

Možete se prijaviti na Akademiju ako:
1. Imate 18-25 godina
2. Dobro poznajete engleski jezik
3. Imate osnovna znanja iz društvenih nauka

Pozivamo vas da pošaljete dokumentaciju za prijavu:
1. CV
2. Propratno pismo

𝗜𝗭𝗕𝗢𝗥 𝗞𝗔𝗡𝗗𝗜𝗗𝗔𝗧𝗔

Proces izbora kandidata sastoji se od dve faze. Tokom prve faze biće vršen izbor na osnovu biografije i motivacionog pisma.

Predkvalifikovani kandidati biće pozvani na intervju.

Odabrani učesnici biće sertifikovani za uspešan završetak ovog programa.

𝗥𝗢𝗞 𝗭𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗝𝗔𝗩𝗨

Pošalji dokumentaciju za prijavu, putem e-pošte: 𝗮𝗸𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮@𝗺𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗲.𝗼𝗿𝗴 𝗱𝗼 𝟭𝟱. 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗮 𝘂 𝗽𝗼𝗻𝗼𝗰́.Leave a Reply